donderdag 18 februari 2016

De "Rayonhoofden" bijeen


Het provinciaal voorjaarsoverleg van de coördinatoren van de Utrechtse vrijwillige weidevogelgroepen heeft wel wat van het Rayonhoofden overleg Friese Elf-steden. Buitenmensen die vergaderen, daar zit altijd een beetje tegenstrijdigheid in. Maar als het gaat om weidevogelbeheer en bescherming is dat in Nederland inmiddels onvermijdbaar. Gelukkig klinkt er in deze bijeenkomst veel rustige passie en praktische bevlogenheid door, want het onderwerp gaat alle aanwezigen aan het hart. En hoe dan ook het besef: Er is een belangrijke gebeurtenis op komst. Er staat iets op het spel.

Wolf Teunissen gaf een mooie voordacht over de gezamenlijke plannen van SOVON Vogelonderzoek NL en Vogelbescherming NL met het jaar van de Kievit. Er worden uiteraard publieksactiviteiten georganiseerd. Maar vooral de onderzoeksvoorstellen om de effecten van boeren-beheer op de overleving van jonge Kieviten te meten spraken me aan. Wat mij betreft goed onderbouwd en met een duidelijke taak voor fanatieke vrijwilligers en mooie  studentenprojecten. Mijn aanvankelijke terughoudendheid ten opzichte van het ringwerk aan jonge Kieviten is in elk geval weg genomen.

En ondertussen gaan buiten de bewegingen van de weidevogels gewoon door. Zoals van deze Scholekster: Zaterdag (de 13de) nog aanwezig in een groep van 68 vogels in de uiterwaarden van de Lek bij Tull en ’t Waal. Vandaag was hij als een van de eerste op de soos aan de Rietplas in Houten:

180216; Rietplas Houten; de eerste (geringde) Scholeksters zijn weer op de "soos"
Deze vogel kwam eerder voorbij op polder Bloghoven, want miste toen een kleurring (zéér frustrerend) (zie: LINK). Marc heeft ondertussen bij een APK in mei 2015 de ontbrekende code weer toegevoegd.

Meer info over het Jaar van de Kievit via deze links:

  1. Vogelbescherming Jaar van de Kievit
  2. SOVON Jaar van de Kievit.
  3. Landschappen.nl Jaar-van-de-Kievit
Alle teksten en foto's ©Sjerp M. Weima 2016