zondag 27 januari 2013

Souvenirs


In minder dan geen tijd heeft de regen de winter opgerold. Januari wordt weer groen en daar zullen we voorlopig mee moeten leven. Wat blijft zijn de waarnemingen en de beelden, geregistreerd en vastgelegd met camera, of op m’n netvlies. Souvenirs waarvan de laatste op elk willekeurig moment zijn te projecteren op de binnenkant van m’n hersenpan.

Kleurringen lezen bij ganzen is gewoon leuker als het koud en wit is. Zoals gisteren langs de Trip. De code van een geringde Kolgans ontcijferen, tijdens een sneeuwbui in een pak van 2500 vogels. De code blijkt weer eens een lijntje tussen deze polder en een ver en nog kouder oosten. Geringd december 2007 in de Eempolder. In de lente van 2010 op haar voorjaarstrek twee weken pleisterend aan de Gologriv (600km ten Noordoosten van Moskou) en daar gevolgd door Nederlandse en Russische onderzoekers. Meestal overwintert ze bij Bremerhaven. Nu duikt ze op in Polder Vuylcop.
Of zoals vorige week zaterdag nog met Siebe langs het Wickenburgshe pad. Een ijzig harde oostenwind in de rug; het leek wel winter. We vangen in onze kijkers drie ganzen die laag een rondje draaien. Het is een uniek beeld van drie geringde vogels in de vlucht, met als achtergrond Wickenburgh’s hoge bomen. Een gent met twee van z’n jongen, een week eerder ontmoette ik ze al bij de Heul.

19-01-13 Polder Schalkwijk; Kolgans met kleurring (niet de genoemde vogel)

Afgelopen week stond ik weer op die plek. Veel minder ganzen deze keer. Plotseling slaan Zwarte kraaien "Havik-alarm". Een Havik man landt met een nog levende prooi tussen de bomen langs Kanaaldijk-Z en begint daar te plukken. Door de scoop maakt het felgele oog nogal indruk op me. Echter niet op de beide Buizerds die op het relletje afkomen. De eerste wordt nog afgepoeierd, de tweede gaat er met de poet vandoor. In de winter gaat het er buiten hard aan toe.

Een "Multicycle" kan daar prima tegen

Een enkele keer probeer ik een rondje met de auto, bijvoorbeeld als ik weinig tijd denk te hebben. Maar dat levert lang niet altijd de juiste buitenervaring op. Op de fiets bevalt me beter, je trapt jezelf lekker warm en het moet wel erg bar zijn, wil je er niet meer door kunnen. Bovendien maak je makkelijker een praatje en soms ontdek je nog wat leuks onderweg. Zoals gisteren bijvoorbeeld, op de terugweg van de polder, het is al schemerig, langs de Binnenweg: een paartje Wilde zwanen. Weer net als twee jaar geleden, juist buiten de bebouwde kom van Houten. Mooie souvenirs van deze winter. ‘k Hoop dat zij nog even blijven.

26-01-13 Binnenweg Houten; Wilde zwanen


 Alle teksten en foto's ©Sjerp M. Weima 2013

woensdag 16 januari 2013

Als het winter is




De tijd aan mezelf, een laag sneeuw, windstille winterzon en minus 5 oC; zo is de polder op haar mooist. Vanaf de Lekdijk kijk ik over het landschap naar het oosten. In de verte de Schalkwijkse brug en de toren van st Michiel, wat dichterbij twee plukken ganzen die donker afsteken tegen het sneeuwdek, daarboven draaien nog wat nieuwkomers. De plaatselijke jager (nee ik noem hier geen namen) sluipt vanuit de bosschages van het Werk aan de Groene Weg voorzichtig dichterbij. Onder zijn arm een dubbelloops ganzenroer. Listig gebruikt hij daarbij de dekking van een groepje schapen en het betonnen manschapsverblijf en verschuilt zich achter zijn brede baard. Ik wacht het effect niet af en vervolg de dijk langs een dichtgevroren Steenwaard en landt bij de stoep van het veer naar Culemborg.

16-01-2013 Lek-uiterwaard; Grote Zaagbek

Zes Kleine zwanen trekken over naar West. Brilduikers en Kuifeendjes zoeken hun heil en voedsel op het open water van de rivier. Er rust een Grote zaagbek woerd op de stenen beschoeiing van een krib. Een smalle strook langs het water zit volgepakt met Brandganzen. Zo in de sneeuw passen ze, wat mij betreft, een stuk beter in dit landschap dan wanneer dat boerengroen is. Ze rusten wat, ze poetsen en dreigen wat en grazen op hun buik. En wanneer de ganzen zo liggend grazen dán weet je dat het echt winter is.

16-01-2013 Lek-uiterwaard; Brandganzen

 Alle teksten en foto's ©Sjerp M. Weima 2013

zaterdag 12 januari 2013

Midwintertelling 2013



Wat kan een mens daarvan opknappen zeg. Na de grijze deken die een maand lang over het land heeft gelegen, wordt het eindelijk licht en is er weer dat op winter lijkt ! De zon licht de Schalkwijkse spoorbrug prachtig uit, wanneer we daar verzamelen voor de 47ste Midwintertelling. Samen met Ewoud en Peter rond ik de oostelijke polderhelft. Aan het Overeind treffen we al snel een compacte groep Kol- en Grauwe ganzen en even verderop een nog veel groter pak. Vanaf de plaat achter Jan’s stal is de groep goed te bekijken. Het zijn bijna allemaal Kolganzen die de handtellers laten ratelen. Juist op het moment dat ik een gekleurringd exemplaar in de scoop vang zet deze er de sokken in naar een greppel om daar te drinken en voor “eeuwig” in een schermutseling uit het zicht te verdwijnen. Inderdaad; nog voor we de code kunnen lezen.
12-01-2013 Blokhoven Oost: (Zwarte?) Rotgans tussen Kollen.

Speurneus Peter ontdekt een Rotgans. Dat is niet bepaalt een troostprijs, want deze “zoute gans” trof ik slechts één keer eerder (t.w. op 21 januari 2010) in deze binnenlandse polder. De jury is er nog niet over uit, of het mogelijk zelfs een Zwarte rotgans zou kunnen zijn (Alle meningen over de foto’s zijn welkom onder "reacties/opmerkingen"; klik op een foto voor grotere weergave).

12-01-2013 Blokhoven Oost: (Zwarte?) Rotgans tussen Kollen.

Terug op het Overeind komt een gepensioneerd agrarische “Platneus” een praatje maken. Met een gezonde twinkel in zijn ogen weet hij te vertellen over de vroegere natuur in zijn bogerd en een recente Vos die bijna een gans verschalkte.
Tussen de Pothuizerweg en de Lekdijk zijn er nog twee flinke groepen ganzen te tellen. Nu zijn het overwegend Brandganzen. Juist na het laatste klikje van de mechanische tellers knalt het ergens vlakbij en gaat de groep ganzen an masse de lucht in: Een Hollandse natuur-piekervaring is ons deel ! Ongemerkt is de tijd verstreken. De west-ploeg belt of ze moet komen helpen, want ze hebben van ver ook deze groep zien opvliegen. Even later staan we bij de spoorwegovergang samen te genieten van massale vluchten ganzen ergens in de hoek Provinciale weg – Zuwedijk.

Snel fietsen we die kant op en belanden daar op een oprit met zon in de rug en zicht op 320 Toendrarietganzen, die vrij dicht achter de boerderijen pleistert (Inderdaad wéér: HIER).
Juist voordat we naar huis trappen ontdekt Janek 4 Patrijzen tussen de pollen van het weiland. Het "Jaar-van-de-patrijs" is begonnen en ondertussen schreven we vandaag ruim 9000 vogels bij in de SOVON boekhouding.

Alle teksten en foto's ©Sjerp M. Weima 2013