Info

Op deze pagina verzamel ik links naar en informatie over natuur in het algemeen en (vogel)onderzoek, herkenning en bescherming in het bijzonder.

 • Herkenning van Rietganzen
 • Onderzoek en herkenning van MEEUWEN
 • Publikaties over Weidevogelbescherming van Landschapsbeheer Nederland.
 • Site van de WRN; bevlogen en onafhankelijke onderzoekers en belangenbehartigers van onze roofvogels. Publiceert het tijdschrift "de Takkeling" en (eveneens geheel in eigen beheer) een erg goede determinatiegids van alle in Nederland voorkomende roofvogels.
 • Als er één organisatie is die heel veel credit verdient voor onderzoek aan en het opzetten van effectief agrarisch natuurbeheer is dat de Werkgroep Grauwe Kiekendief.
 • De pagina Groen van dagblad TROUW bundelt blogs, veel informatie, beschouwingen opnie en een dagelijks natuurdagboek van Koos Dijksterhuis.

  23 maart 2011; Prachtig weidevogelboek.
  Er wordt veel over weidevogels geschreven. Vooral in (dikke) onderzoeksrapporten en (wetenschappelijke) tijdschriften zo lijkt het. Tot nu had ik dan ook alleen “Kijken naar weidevogels” uit 1988 van Oene Moedt (fotografie) en Joop Brinkkemper en “Grondrecht voor de Grutto” van Halbe Hettema (2004) in de kast staan. Het eerste boek geeft een uitvoerige en indringende beschrijving van het privéleven van al onze weidevogelsoorten. Je leert het typische steltlopergedrag herkennen en begrijpen. De foto’s daarbij zijn erg illustratief, al oogt de fotografie nu misschien wat gedateerd. Het boek van Hettema graaft diep, maar is goed leesbaar en geeft inzicht in het bestaan van de koningin van de weidevogels en in de oorzaken van haar bedreiging in Nederlands boerenland. In feite beschrijft Hettema glashelder de teloorgang van een heel ecosysteem binnen de veranderende landbouw.
  Kortgeleden verscheen “Weidevogels” van Astrid Kant bij uitgeverij Roodbont. (link naar de uitgever.) Haar spraakmakende fotografie zal Houtense weidevogelliefhebbers bekend voorkomen; ze gaf op de startavond van het seizoen 2009 een lezing over het seizoen van de Grutto aan de hand van haar eigen foto’s. Het boek volgt dezelfde lijn als het boek van Moedt en Brinkkemper; ze neemt het seizoen waarin de vogels bij ons zijn als uitgangspunt voor de beschrijving en fotografie van hun leven in het Nederlandse boerenland. De liefde voor weidevogels straalt af van ieder foto en elke bladzijde. Het boek onderscheidt zich wat mij betreft vooral doordat het “van binnen uit” is geschreven en gefotografeerd. De fotografe zet zich al twintig jaar in voor weidevogelbescherming en beheer. Dat merk je, want ze illustreert praktisch en duidelijk wat daarvoor nodig is. Daarnaast was ze in haar schuiltentje heel dichtbij de vogels en dat zie je terug in foto’s die een grote intimiteit uitstralen. Eigenlijk vind ik dat haar foto’s recht hadden op een nog wat betere druk dan de hier gebruikte, soms zijn ze wat donker. Het boek heeft ook prachtige foto’s die helpen het zoekbeeld van de nesten van weidevogels te herkennen. Iedereen die iets “heeft” met weidevogels of er meer over wil weten zou dit boek moeten lezen, er van leren en genieten. Zo dichtbij weidevogels kom je zelden.