Blokhoven

Het gebied, de bodem en haar geschiedenis.
De bodem, hoe die werd ontgonnen en door boeren werd en wordt bewerkt en gebruikt bepalen de mogelijkheden die planten en dieren hebben om in polder Blokhoven te leven. Op deze pagina zal ik proberen historische en fysisch geografische informatie te verzamelen die relevant hiervoor is.

Hofstede Blokhoven:

De enige bewaard gebleven afbeelding van Hofstad "Blokhoven". Uit: Topografische verzameling museum "Flehite" Amersfoort.