maandag 29 december 2014

Oud & nieuw


Vlak voor de kerstdagen had ik er een blik over de dijk geworpen en was ik onder de indruk van de enorme aantallen en de diversiteit aan eenden die er op het water dreven. Vandaag stoppen we in alle waterkoude vroegte aan de voet van de Nijkerkerbrug en turen over de zompige oude polder. Wat een rijkdom: Vlakbij foeragerende Kieviten, groepen Goudplevieren schieten verderop heen en weer, Kemphanen en zelfs een paar Bonte strandlopers dribbelen langs de plassen. En je realiseert je hoe vogelrijk oud boerenland in Nederland kan zijn. Op het water achter de Oude zeedijk dobberen Smienten bij de duizenden, Wintertalingen vooral langs de kant. Daartussen een enkel Nonnetje. Een eindje verderop 15 Grote zaagbekken tegen een gloeiende rietkraag. Vogelend tuffen we verder langs de oude zuiderzeekust en belanden achter een mooi kijkscherm met uitzicht op wat de delta van de Schuitenbeek heet. Beetje pretentieuze naam voor deze plas, maar wat kan het schelen, met honderden Pijlstaarten voor je neus, Grote zaagbekken die langs de rand van het ijs foerageren en poetsen en 45 Kleine zwanen die hun dutjes afwisselen met kleine schermutselingen en daarbij hun mooie roep laten horen. Er landt een drietal Wilde zwanen, dat na het gladstrijken van de veren, voedsel gaat zoeken in het ondiepe water. Ze doen dat door de bodem met hun grote zwemvliezen lost te dwarrelen en gevoeglijk hun lange nek onder water te steken om te kijken wat ze aan eetbaars boven kunnen halen:29-12-14 Delta Schuitenbeek; foeragerende Wilde zwanen
’s Middags rijden we, omdat de Harderbroek er leeg en dichtgevroren bij lag, dwars door Flevoland richting het toppunt van nieuwe natuur. Ik kan daar prima mee leven, als zo’n Kleine Praambult uitzicht biedt op een Vos die met een katachtige sprong een muis verschalkt en op werkelijk duizenden Goudplevieren in het late middaglicht. Machtig mooi.

28-12-14 Rietplas Houten; Grote zee-eend.

Nog meer nieuws? Jan Ekke ontdekte een Grote zee-eend op de Rietplas in ons grootstedelijke dorp en verschafte zo heel vogel minnend Houten een leuke toegift op dit oude jaar.

Alle teksten en foto's ©Sjerp M. Weima 2015

dinsdag 9 december 2014

De mist in


Wanneer de weersverwachting van het KNMI er naast zit, dan kost het me vaak moeite om mijn verwachtingen over wat ik buiten kan gaan zien bij te stellen. In het schemerdonker van de ochtend lijkt het zicht nog goed, zodra de zon in de buurt van de horizon komt krijgen de meteorologen toch gelijk: Mist! Dan maar geen vogelaar vandaag. Ik kies deze keer voor de Beusichemseweg, over een verraderlijk glad fietspad, en Zuwedijk om bij de Heul de Lekdijk te bereiken. Het zicht valt mee en het licht is mooi. Met de zon verandert het voortdurend van kleur. Het is er stil. Brandganzen grazen de uiterwaard kaal en op de rivier zwemt een paartje Brilduikers. Achteraf weet ik niet meer precies hoe ik op de uitkijkheuvel aan het Tetwijkse pad belandde. Een Grote zilverreiger neemt een Veldmuis te grazen. Een Torenvalk man gebruikt het portaal als basis voor een uitval naar het talud van de spoorsloot. Tussen licht gloeiende maisstoppel buikt hij daarna uit:

091214 Tetwijksepad; Torenvalk man op jacht.
091214 Tetwijksae pad; Torenvalk man buikt uit.

Voor het gerestaureerde Werk aan de Groene weg staat een nieuw hek over de dam. Daar zit een spreeuwgroot vogeltje op. Ik heb z’n kleuren niet nodig om hem als IJsvogel te duiden:
 
091214 Werk aan de Groene weg; IJsvogel

Er zijn ochtenden geweest, met aanmerkelijk meer zicht over de polder, die minder de moeite waard waren dan deze.

Alle teksten en foto's ©Sjerp M. Weima 2014