zaterdag 22 maart 2014

Houten half gerond


Eigenlijk trapte ik aan de oostkant van het dorp naar buiten om te zien of er geringde Scholeksters zouden zijn die hun territoria al bezetten. Het is echter middag en ik had beter moeten weten. Zo vroeg in het seizoen zitten ze dan al weer met z’n allen in de soos. Wat dat betreft gedragen ze zich als Blokhovense Grutto’s; ’s morgens in de wei, ‘s middags aan de Lek. Ik vind er dan ook niet één. Kieviten genoeg, daar niet van.

22-03-2014; Kievit

En dan een geluid, dat ik onmiddellijk herken, maar nog niet had verwacht; het “prie-prie-prie” van Kleine plevieren. Verrassend lastig in beeld te krijgen nog. Zanglijstergrote pleviertjes met dito kleur op hun mantel springen niet bepaald in het oog, op deze kale Houtense kleivlakte. Even hoor je het sluipverkeer niet meer. Eenmaal gefotografeerd leveren ze een soort Lanzarote-achtig beeld op: “Kleine plevier op lava vlakte”:

22-03-2014; Kleine plevier op Houtense klei.
Bij een insteekje aan de Odijkseweg blijkt een molshoop vaak een Haas en rust nog een late Grote zilverreiger. Het fietspad buitenom brengt, aan de boorden van de Rietsloot, een Tureluur en paartje Grutto’s in beeld. Het stelletje zet koers richting Houten-Z. Nu was ik juist van plan daar het dorp in te steken voor een blik op de Rietplas. Op het eiland zit tussen de Scholeksters een alerte Kleine mantelmeeuw. Die is helemaal klaar voor het broedseizoen. Knalgele poten en snavel, spierwitte kop en buik, rood randje om het oog; de voortplantingshormonen spatten er zo ongeveer vanaf.

22-03-2014; Kleine mantelmeeuw in broedkleed
De regen heeft de gazons drassig gemaakt waardoor een deel van de steltlopers van de gelegenheid gebruik kan maken om daar wat te eten. Totdat, de gebruikelijke wandelaars, nadat ze een praatje hebben gemaakt, hun weg moeten vervolgen en de vogels de veiligheid van het eiland opzoeken. Vanmiddag blijkt die zeer betrekkelijk. Zaterdagmiddag boefjes vinden het een uitdaging om de oversteek te wagen.

22-03-2014; Grutto man op Houtens gazonnetje.
Via Tiend- en Schonauwenseweg bereik ik de Kanaaldijk. Een Sperwer vrouw kijkt vanuit de hoogte van een populier op me neer. Er wordt gehold en gefietst, ik groet bekenden. De biezenvelden zijn bevolkt met Grauwe ganzen. Voorbij het helofytenfilter bereik ik een half natuurlijk maar industrieel landschap. Onder het continue gezoem van de enorme windmolen miegelt het er van de Brandganzen. Daartussen slobberen Krakeenden en een paartje Wintertaling en rusten meerdere Grutto’s. Ze zijn er nog zullen we maar zeggen. Via de Veerweg trap ik de bebouwde kom weer binnen en heb ons grootstedelijke dorp inmiddels half gerond. Het fluitje van de Boomklever past weer bij de omgeving, bij de hoge Eiken en Beuken van het Oude dorp.

Alle teksten en foto's ©Sjerp M. Weima 2014


zaterdag 15 maart 2014

Back in town


In de luwte van de Molenhoek is nog een klein beetje van de vroege lente van de afgelopen week aanwezig. In alle singels en bosjes die we passeren klinken Tjiftjes en tjafjes. Wanneer dit stukje polder een aselecte steekproef van het buitengebied is dan moeten er nu in Nederland tienduizenden van deze kleine zangertjes zijn neergestreken. Voor de rest zijn het alleen de Buizerds die echt het voorjaar in de bol hebben. De weidevogels houden zich nog gedeisd en het is door de harde noordwester op de meeste telpunten verre van comfortabel.

150314 Rietplas Houten; Grutto's

Na deze wintervogeltelling Blokhoven fiets ik met Ewoud en Siebe nog even langs de Rietplas om te kijken of er nog “iets” zit en of we nog een paar van Marc’s Scholeksters af kunnen lezen. Dat blijkt het geval. Alleen al de 18 Grutto’s maken het de moeite van het omfietsen waard. Er wordt gerust en gewerkt aan het bijhouden van het bruiloftskostuum. Soms is er een korte jakkerende rondvlucht en wordt er geroepen. Dan is het ook hier even lente, al staan we nog steeds met onze snufferds in de gure wind. Er zit een Grutto tussen die vorig jaar door Marc in het “Houtense” werd geringd en die op 29-mei-13, op een mij geliefd boerenbedrijf, werd gezien. Nu back in town; straks ook weer buiten graag.

 
150314 Rietplas Houten; "bekende" Grutto is back in town.

 
Alle teksten en foto's ©Sjerp M. Weima 2014

donderdag 6 maart 2014

Een waardig vervanger


Het is de juiste tijd van het jaar; eind februari tot begin maart, dan mag je het verwachten. Het is de juiste plaats ook, hier bij een van de plassen in de uiterwaarden. Ik scan nog de laatste groepen ganzen en geniet van 2 Brilduikermannen die een vrouwtje het hof maken, terwijl ondertussen mijn oren de lucht in de gaten houden. Maar het geluid van de eerste Grutto is er nog niet.  Als je zo gespitst bent op iets, kan het wat langer duren voordat zo'n zacht stuiterende wijsje tot je doordringt. Totdat hij vlakbij op een heiningpaaltje landt: Graspieper. Zijn riedeltje is lente en zomer tegelijk. Van paal naar paal, met daartussen mooie parabole zangvluchten, slooft hij zich uit voor het vrouwtje dat ook ergens rond scharrelt. Zo toont hij zich een waardig vervanger van die ultieme Hollandse lentebode. 

06-03-2014 Veerweg; Schalkwijk; een Graspieper zingt
Alle teksten en foto's ©Sjerp M. Weima 2014