donderdag 23 november 2017

Glyfosfaat perceel


Er zijn aanwijzingen dat de stof kankerverwekkend is en er zijn belanghebbenden die dit ontkennen. Daarover wordt tot op hoog politiek niveau geredekaveld. Maar het is lastig argumenteren wanneer de belangen groot zijn en de meeste wetenschappelijke informatie niet voor alle partijen beschikbaar is. Dus voorlopig wordt Monsanto’s kaskraker nog volop gebruikt. Bijvoorbeeld om weidepercelen die, in de ogen van de boer, al te kruidenrijk zijn geworden dood te spuiten, om ze daarna opnieuw in te kunnen zaaien met hoogproductieve grassen. Het lijkt wel of het onze regio steeds frequenter wordt toegepast.

23-11-17 Doodgespoten perceel,  Provinciale weg

Net ten zuiden van de Schalkwijksebrug ligt al een paar weken zo’n kaal perceel. Het is me eerder opgevallen dat zulke onbegroeide bodem, zeker wanneer die nat is, een enorme aantrekkingskracht heeft op meeuwen. En ook hier komen op natte novemberdagen soms tot 700 Kokmeeuwen voedsel zoeken. Wat ze er vinden is moeilijk waarneembaar. En al schijnt dat bij melkvee niet nodig te zijn, toch heb ik de neiging de aanwezige meeuwen de consumptie van alles wat hier uit de grond komt te ontraden. Soms wordt er een regenworm omhoog gesjord, maar het meeste wordt van de bodem opgepikt. Het maakt in elk geval een bedrijvige, bijna gehaaste indruk; al die Kokmeeuwen die alert rondstappen. Het ontbreken van begroeiing maakt hun poten goed zichtbaar en aanwezige kleurringen heb ik snel opgemerkt. Ze aflezen is echter wel degelijk een uitdaging, maar de afgelopen weken heb ik er toch 3 vogels uit Polen en 1 Nederlander thuis kunnen brengen.

Vandaag zit er weer een vogel tussen met een witte ring, maar de karakters zijn bemodderd, de vogel is erg druk in de weer en staat eigenlijk geen seconde stil. Wat ook niet helpt is dat er een dreiging van roofvogel in de lucht hangt. En een meeuw vlucht, voordat hij weet waarvoor. Anders is hij al gegrepen zonder te weten waardoor. Een paar keer gaat de troep de lucht in en moet ik de geringde vogel weer terug zien te vinden. Maar het lukt! Natuurlijk lukt het: White T5YJ een 3 jaar oude Kokmeeuw uit Polen. In september 2016 zag ik hem eerder in onze regio.

23-11-17 Houten Provinciale weg; bedrijvige Kokmeeuwen,
waarvan deze een bemodderde gecodeerde kleuring draagt!!
En dan, voordat ik door heb wat er feitelijk gebeurde, is de “pret-met-meeuwen” verstoord. Daar staat dan wel tegenover dat je de aanval van een Slechtvalk best een belevenis mag noemen: Een paar snelle bewegingen van de grote valk en het is raak. Een postduif is de klos en de meeuwen zullen een paar uur weg blijven: “Niet pluis hier”. 


Alle teksten en foto's ©Sjerp M. Weima 2017