woensdag 11 juni 2014

Waterberging


In ZO-Groningen en Groningen-stad hebben ze het in een paar jaar tijd flink voor hun kiezen gehad door wateroverlast. En als het welbevinden van de stad wordt bedreigd kunnen er over het platteland snel beslissingen worden genomen. In korte tijd werd in de kop van Drenthe en aanpalende Groningse gronden ruim 2500 ha (!!) aan de reguliere (én aan de natuurvriendelijke) landbouw onttrokken en omgevormd tot “nieuwe natuur”. We brachten een late voorjaarsvakantie in deze regio door. Letterlijk te nemen is het randland. Je fietst zo van de, op hogere delen tussen de coulissen van houtwallen gelegen, dorpen het weidse “Onland” in. Een prettige ervaring!

Van zoveel duurbetaalde nieuwe natuur mag je best wat verwachten toch? En er viel inderdaad veel te genieten: Van het indrukwekkend lage pompende geluid van Roerdompen bijvoorbeeld, doorspekt met steeds maar door ratelende Snorren. Heel veel Rietgorzen, Blauwborst en soms een Baardman. En boven de ruige weilanden de zang van Veldleeuweriken; waar hoor ik die nog boven gangbaar boerenland? Maar er waren ook schier oneindige pitrusvelden, waar erg weinig leven in zat.


110614 Kropswolderbuitenpolder; nestelende Witwangsterns

Iets verder naar het oosten tussen Haren en het Zuidlaardermeer liggen polders die dezelfde bestemming hebben gekregen. Daar waren bijzondere dingen te zien. Het fietspad door de Kropswolderbuitenpolder leidde ons zelfs langs een kolonie Witwangsterns. Er werd gebaltst en gesleept met slierten waterplanten waarmee ze aan hun nesten bouwden; in Nederland geen alledaagse ervaring. En daarbij Geoorde Futen all-over-the-place:


110614 Kropswolderbuitenpolder; Geoorde futen
Het meest heb ik echter genoten in de Oostpolder. Met weer die mooie soorten van hierboven, aangevuld met Witvleugelsterns en Zomertaling. Ook hier “nieuwe natuur”, ik geef het toe. Maar het lag wel naast oud boerenland waar Grutto’s, Tureluurs én een Watersnip alarmeerden omdat ze jongen hadden te beschermen. En juist die combinatie maakte het tot een feestje om daar te zijn. De sleutelfactoren tot dit succes? Een kletsnat gebied naast, en een hoog waterpeil in het boerenland.

In polder Blokhoven moeten de komende jaren knopen worden doorgehakt over waterberging. Daar kunnen voor de natuur heel mooie dingen uit voortkomen, wanneer je de goede combinaties op de goede plekken maakt. Maar succes is niet verzekerd, zeker niet als er wat minder dan 2500 ha ter beschikking is. 


110614 Nieuwe natuur; je kunt er van alles ontmoeten. 
Alle teksten en foto's ©Sjerp M. Weima 2014
Onderste foto Corry A. Smid 2014

Geen opmerkingen:

Een reactie posten