zaterdag 31 december 2011

Polderen op het wereld-wijde-web


Een jaar heb ik belevenissen in de natuur van polder Blokhoven, gemengd met wetenswaardigheden en foto’s van eigen hand, toevertrouwd aan het wereldwijdeweb. Het uitgangspunt van een gebiedseigen web-dagboek met uitstapjes naar andere streken is me goed bevallen en biedt me houvast bij de keuze tussen wat wel of niet het www op gaat. Het publieke bloggen heeft een plaats ingenomen naast het schrijven op privé-papier:


Erg stimulerend is het om te merken dat er een verband is ontstaan tussen de virtuele werkelijkheid van het www en die van de mensen die je in de berm of op een achtererf ontmoet. Zoals de boer die, nadat ik hem een plaatje en info heb gestuurd over een kleurring die op zijn land werd afgelezen, laat merken onder de indruk te zijn geraakt van de wereldreizen die Kolganzen maken. Of een ander die me spontaan eigen foto’s van weidevogelkuikens en Grote Zilverreiger stuurde.
Ook bleken er polderbloggers uit andere landstreken als Sneuper, Marianne Wustenhoff en Adri de Groot actief op het web die enthousiast verhalen en verbeelden wat ze beneden N.A.P. zoal tegen komen.
Een lokale vogelaar liet me weten in z'n lunchpauze vaak even te kijken of er nog iets was beleefd in de polder.
En dan is er ook nog de mogelijkheid om familie en vrienden die veraf wonen mee te laten delen in Blokhoven’s natuur. Een trouwe lezer, mijn schoonvader, overleed dit najaar; een ingrijpende gebeurtenis.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten