zaterdag 28 januari 2012

Slobberend de wereld rond

De Slobeenden (Anas clypeata) lijken niet te beseffen dat hen nog een stevige winter boven het hoofd hangt. Ze zijn alvast aan de lente begonnen. Twee aan twee glijden ze rustig, met hun snavels juist onder het wateroppervlak scherend, langs de oevers van de Steenwaard en van de fortgracht die ik dagelijks passeer. Het lijkt alsof ze slechts foerageren maar het is zeker ook onderdeel van hun uitgebreide voorbereidingen voor de bruiloft over een paar maand. Ik heb er vaker naar gekeken, maar heb het ritueel nog niet echt doorgrond. Het begint in elk geval in groepen. Meerdere woerden met een paar vrouwtjes blijven maar rond elkaar cirkelen, alsof ze in een draaikolk zitten, steeds met hun lepelsnavels in de foerageerstand in het water.

Een draaikolk van Slobeenden
Vorig jaar maakte ik een foto van zo’n groep, die uit zeker vijfentwintig vogels bestond. Het leek wel een wedstrijd; wie is de beste slobberaar. Misschien is het dat ook wel; al die mannen die aan de vrouwtjes laten zien dat ze de beste voedselzoekers en een en al “fitness” zijn. Alsof ze willen zeggen: “neem mijn genen, om de jouwe mee te mixen”. Je ziet het vaker bij vogels (maar ook bij mensen en andere zoogdieren), dat mannen voedsel aanbieden als onderdeel van het baltsritueel en zo laten zien dat ze later goede partners zullen zijn. In februari is 95% van de vrouwtjes al gepaard. Ergens tussen dit ritueel in de winter en mei zullen de paartjes zich over natte weilanden en natuurgebieden verdelen waar de woerden fel hun territorium verdedigen.

Hij heeft duidelijk een oogje op haar.


Trend broedende Slobeenden in Nederland
Mei 2008 vond ik bij Jan een legsel van deze prachtige wonderlijke eend. Ook in polder Vuylcop vonden vrijwilligers van “de Houten snip” legsels. Toen Nieuw Wulven juist aan de landbouw was onttrokken verschenen daar ineens meerdere paartjes Slobeenden die succesvol hun jongen groot brachten. Het lijkt niet moeilijk om de Slobeend kansen te bieden. Maar Nederland heeft nog maar 8 – 9000 broedparen en dit aantal neemt af.

Die snavel blijkt een succesvol instrument.
Slobeenden komen zo ongeveer op het gehele noordelijke halfrond voor. Ze blijken met hun spatel een geheel eigen gat in een wereldwijde voedselmarkt voor eenden te hebben gevonden. De binnenkant is voorzien van baleinen. Ze zeven er allerlei kleine waterinsecten, kreeftjes en zaden mee van het wateroppervlak. Door deze manier van foerageren hoeven ze niet concurreren met andere grondeleenden. Het kan dan toch bijna niet aan hun snavel liggen dat er nog zo weinig Slobeenden in Nederland broeden.

Meer info:
Birdlife en Vogelbescherming Nederland

Geen opmerkingen:

Een reactie posten