zaterdag 6 april 2013

Xcursie Amerongse Bovenpolder
Chris en Johan hebben een vogelexcursie naar de Amerongse Bovenpolder georganiseerd. Vorige jaren waren er steeds andere vogelaarsbezigheden die me weerhielden van deelname. Deze keer is er geen wintervogeltelling op de geplande datum en het beschermingswerk voor de weidevogels…..; tja de weidevogels. Hun broedseizoen stagneert door de aanhoudende koude maar vooral de droogte. We zien het aan de grasmat van de uiterwaard die we doorkruisen; een met ganzenkeutels bezaaide, afgegraasde, bijna stoffige steppevegetatie. Een groepje Grutto’s staat in een ondiepe plas de lente af te wachten. In de achtergrond een streep Wintertalingen en het wit-bruin van een Slobeend. Johan ontdekt een paartje Dodaars dat naar voedsel duikt en grondelende Pijlstaarten. Door de telescoop is mooi te zien, hoe ze water omhoog trappelend hun puntige staarten in de lucht en hun lange nekken onder water proberen te houden. Boven het witte huis aan de dijk maakt een Bruine kiekendief cirkelend hoogte. Twee Raven schuimen laag vliegend de bosjes af naar iets eetbaars. We stoten twee Reeën op die een rustig plekje gevonden dachten te hebben, maar niet geïnformeerd zijn dat dit deel van de Bovenpolder per 1 april open is gesteld. In de mooie oude singels van Meidoorn scharrelen zangertjes die heel goed Tjiftjafjes zouden kunnen zijn; vooralsnog houden ze hun snavel; overleven gaat voor vreugde. In een stokoude wilg klinkt het “tèè, tèè” van paartje Ringmussen. Watersnippen zoeken knerpend een goed heenkomen wanneer we in de luwte van het zomerdijkje voort struinen.


Een Rietgors (foto hierboven) maakt geen punt van het uitblijven van de zon en gunt ons uitgebreide blikken op hoe hij zijn eentonige deuntje voor het voetlicht brengt. Ook de Kieviten op de eilandjes doen hun voorwerk voor de lente; ze betwisten elkaars luchtruim, krabben nestkuilen en gooien met strootjes. Een aanhoudend rondvliegend “pruie, pruie” trekt de aandacht; Kleine plevier (foto bovenaan) in baltsvlucht! Wanneer dit zomerse pleviertje zich zo begint te gedragen, wat kleumen we dan nog langer. Wij hebben door KNMI en Buienradar onze verwachtingen. Deze pleviertjes wéten, dat de lange taaie winter bezig is om over te gaan in een nieuw seizoen.
Met dank aan Chris en Johan voor de organisatie en aan de mededeelnemers voor de hoffelijke gezelligheid.
Voor een lijst van soorten en foto's gemaakt door mededeelnemers klik: HIER.
Alle teksten en foto's ©Sjerp M. Weima 2013
 Deze foto's maakte ik eerder elders.

2 opmerkingen: