donderdag 6 januari 2011

Blokhoven

Een Ransuil sluipt op ronde vleugels door de straat. Laag over de juist ontstoken straatverlichting scherend zwenkt hij af om tussen de huizenblokken door in het park te verdwijnen. De vogel stuurt het gesprek met een buurvrouw van de, niet geleegde, grijze afvalcontainers, via onze gemeenschappelijke tuinvogels en mijn schrijven daarover op de site van MWH, naar polder Blokhoven. Ze is er geboren en verhaalt over haar grootvader die jaarlijks een deel van de opbrengst van zijn land aan mijnheer pastoor afdroeg, omdat de grond “voor om voor” van hem en de parochie was. Ze geeft me het boek “Schalkwijk; de geschiedenis van een stichts dorp” geschreven door P.M. Heijmink Liesert, te leen. (Uitgave Rabobank Schalkwijk 1979) Er staat een plaat in van de enige bewaard gebleven afbeelding van Hofstad “Blokhoven”.

De enige bewaard gebleven afbeelding van Hofstad "Blokhoven". Uit: Topografische verzameling museum "Flehite" Amersfoort.
Bladerend lees ik over: De “Achterdijk” die tot de 12de eeuw de bewoonde stroomruggen langs de Lek moest beschermen tegen de wateroverlast vanuit het woeste moerasbos in de komgronden. De belendende wetering bleef daarna de waterscheiding tussen de polder en de stroomrug langs de Lek. Je leest over de staat der bevolking anno 1850 en 1962. Je ontmoet er de familienamen van landbouwers die je nu nog steeds tegenkomt. Ik ga een pagina aan dit blog toevoegen over de bodem en dat stuk van de geschiedenis die bepalend zijn geweest voor de huidige natuurwaarde.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten