zondag 19 juni 2011

Hommelless

Of je de afwijkende spelling van de titel nu in het Engels of Nederlands leest en interpreteert, er is iets aan de hand met onze hommels en bijen; thuisloos, minder hommels, of zelfs zonder hommels. En dat is niet alleen iets voor natuurliefhebbers om zich zorgen over te maken. Zonder hommels en bijen zullen de fruittelers en akkerbouwers zelf de kwast ter hand moeten nemen en hun gewassen bestuiven om uiteindelijk te kunnen oogsten; onbegonnen werk voor mensenhanden. (meer Informatie ) Hoe komen we eigenlijk aan die wetenschap dat er iets aan de hand is met deze onmisbare bestuivers en valt er nog iets te ondernemen om het tij te keren?

Akkerhommel op tuingeranium

Een heel recente publicatie over een onderzoek aan Akker- en Steenhommels trof me door de gebruikte methoden en de conclusies *). Hommelnesten tellen is onbegonnen werk en harde gegevens over dichtheden en overleving, zoals we die wel hebben over bijvoorbeeld weidevogel populaties, ontbreken of zijn onbetrouwbaar. In dit onderzoek gebruikten de wetenschappers DNA technieken om in een groot agrarisch gebied in Engeland het aantal aanwezige hommelvolken en hun overleving te bepalen. Ze vingen grote aantallen hommelwerksters en maakten gebruik van het feit dat alle werksters van een hommelvolk immers volle zusters zijn en dus genetisch nauw verwant. De conclusies: De overleving van Steenhommel volken is hoger wanneer binnen een straal van 1km tuinen aanwezig zijn. Het aantal nog aanwezige nesten van Akkerhommel later in het seizoen wordt eveneens sterk bevorderd door de aanwezigheid van tuinen binnen een straal van 500 – 750m. Eerder onderzoek had al aangetoond dat jonge volken van Aardhommels beter overleven in tuinen dan in agrarisch gebied.

Nu kun je twee kanten op met deze conclusies: In agrarisch gebied is te weinig voedsel aanwezig voor hommelvolken om te kunnen overleven. Dit werd in het onderzoeksgebied onderstreept door de aanwezigheid van een perceel van 5 hectare klaver; in deze omgeving was de dichtheid van steenhommel en akkerhommelvolken 4x rep. 5x hoger. Maar ook, dat het positieve effect van tuinen op de aanwezige (economisch belangrijke) bestuivers doorwerkt tot op 0,5 – 1 km. Genoeg mogelijkheden om deze sympathieke “bromberen” onder de insecten te gerieven
*) D. Coulson e.a. in J. Apllied Ecology 2010, 47 pp1207 - 1215

Geen opmerkingen:

Een reactie posten