woensdag 27 april 2011

Regels zijn regels

Agrarisch natuurbeheer wordt door onze overheid gefaciliteerd door het verstrekken van onkosten vergoedingen voor de aangepaste bedrijfsvoering die nodig is om het de natuur naar de zin te maken op een boerenbedrijf. Omdat het om belastinggeld gaat wordt natuurlijk goed gecontroleerd of de uitgaven wel rechtmatig worden ingezet; m.a.w. of het wel volgens de regels gaat.  Er is helaas geen controle op doelmatigheid. Dan kun je het volgende meemaken:
De eerste snede gras zal binnenkort binnen worden gehaald. Op een te maaien perceel liggen 7 nesten van kievit en 2 van tureluur. Dat wordt een hele kunst voor ons om al die nesten duidelijk te markeren en voor de loonwerker om er netjes om heen te werken. Zouden er dan juist uitgekomen kuikens rond sjouwen, dan worden die zonder meer verhakseld. 
Cluster legsels; Kievit, (blauw), Grutto (rood), Tureluur (groen)

Voor een ander perceel is afgesproken dat het pas na 1 juni zal worden gemaaid. Dat is allemaal keurig vastgelegd bij de provincie en er zal een vergoeding voor worden gegeven. Op dit perceel liggen nu, zeker weten,  geen nesten. De oplossing voor het perceel met de vele nesten ligt hiermee, met dichte portomonee, letterlijk onder handbereik: Wat hectares uitgesteld maaibeheer (met bijbehorende vergoeding) verplaatsen naar dit perceel.  Navraag leert snel en duidelijk: Uitgesloten !! De AID controleert jaarlijks op ongeveer 10% van de bedrijven steekproefsgewijs of de regels voor de beheersovereenkomsten juist worden nageleefd. De AID zou hier, in de aan de vogels aangepaste, situatie vaststellen, dat er een perceel is gemaaid dat volgens de overeenkomst niet gemaaid had mogen worden. Gevolg: waarschijnlijk een flinke boete en intrekken van de subsidie. Dat wagen we er dus maar niet op. De belastingbetaler, zowel als de vogels en haar vrijwillige beschermers en de boeren kopen hier dus niks voor dit thans erg dure geld (*).

De oplossing kunnen we dus beter ergens anders zoeken. Die komt van boer Jan die gelukkig niet "binnen de lijntjes" denkt en werkt. “Wat heb je nodig” vraagt hij. "Het perceel tussen het voorste en het laatste nest niet maaien” is mijn voorstel. "Prima, doen we en dan ga ik nu melken", is zijn gedecideerde reactie.  “Mijnheer Bleeker” zou ik willen zeggen, “ga eens met Jan praten”. "Wellicht kan het dan nog wat worden met dat agrarisch natuurbeheer van U; en kunt U dan ook uitleggen waarom de vergoedingen 2010 nog niet zijn betaald?"
(*) : Wanneer op natuurbescherming 60% wordt bezuinigd, mag de belastingbetaler verwachten dat de overige 40% uiterst doelmatig zal worden ingezet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten