woensdag 29 december 2010

Juli 2010: Vakantiepolder

Wad- en weidevogel

Voor de vierde keer stond ons vakantieverblijf in Hoornder-Nieuwland, een eeuwenoude polder op Texel. Scholeksters en Kieviten hadden nog grote jongen die fel werden verdedigd tegen de alom aanwezige Bruine kiekendieven 

Veel jonge vogels:
Er waren opvallend veel jonge zangvogels aanwezig in de takkenrillen en struiken naast ons vakantieverblijf: We zagen jonge Witte en Gele kwikstaarten, Graspiepers, Huismussen, Fitissen en Tijftjafjes en Grasmussen. het is een leuke sport om deze zeer beweeglijke vogeltjes door de telescoop fotografisch te vangen:
 
Grasmus in jeugdkleed zoekt voedsel.


Nieuwe soort op de levenslijst:
Na een avondje strand bleek het ruige weiland naast ons verblijf te zijn gemaaid. Meeuwen, Kieviten, Goudplevieren en Rosse grutto's zochten er voedsel. Tussen deze hier alledaagse vogels een minder algemene soort: 
17 juli 2010: Zwartkopmeeuwen; in volwassen kleed (links) en 1ste zomerkleed.