vrijdag 31 december 2010

Vogels op de vlucht voor de winter

23-12-2010: De flink door bijtende winter brengt veel vogels op drift. Zelfs taaie rakkers als toendrarietganzen en kolganzen verlieten in grote getale ons land. Het dikke pak sneeuw dat er na 17 december viel dreef ze verder naar het zuiden. Vogeltellers in Vlaanderen meldden de aankomst van soms wel 10.000 ganzen per uur. http://www.sovon.nl/default.asp?id=406#krant2042. Andere soorten komen juist naar ons toe vanuit Oost-Europa. Ook in de bebouwde kom van Houten loont het de moeit om nu op de vogels te letten. Zo stond ik even uit het zolderraam te kijken en ontdekte een grote bruine vogel die over het ijs aan de overkant van de sloot achter ons huis kwam aanlopen. Het koste weinig moeite om er een Roerdomp in te herkennen. Na mijn kreet vanaf de bovenverdieping stond in minder dan geen tijd het voltallige bezoek, dat was gekomen voor de verjaardag van onze dochter, voor het raam. Bedachtzaam sloop de vogel langs de rand van de stijf bevroren sloot. Voorzichtig kroop hij daarna de wal op de bosschages in. Noch de wandelaar, noch haar (niet aangelijnde) hond merkten de vogel op die zij op drie meter passeerden. Ik kreeg maar beperkt de tijd om naar buiten te sluipen om een foto te maken; de vogel verdween allengs sluipend tussen de struiken.
Roerdompen zijn vrij schaarse en geheimzinnige bewoners van rietmoerassen. In een winter als deze houden ze het daar niet uit omdat ijs en sneeuw hen afsnijden van hun voedsel dat ze normaliter aan de waterkant vinden. Ze trekken uitsluitend ’s nachts en proberen dan de laatste stukjes open water te vinden of een ruig landje waar ze dan kleine knagers proberen te vangen. In de gemeente Houten kun je ze dan soms treffen in een rietkraag rond een plasje in de uiterwaarden van de Lek, of bij een rietput in polder Blokhoven; in de bebouwde kom zag ik ze niet eerder. Onze dochter vond de waarneming een bijzonder verjaarscadeau.

1 opmerking: